MONIER® Master

De sleutel tot een geslaagd dak ligt in het vinden van een betrouwbare dakdekker.

Het gedeelte Vind een erkend Monier® Master dakdekkersbedrijf  van deze website biedt u toegang tot een bestand van professionele dakdekkers die het serviceniveau en de kwaliteit leveren die voor u nodig is.
Monier® Masters kunnen rekenen op de ondersteuning van Monier , marktleider in dakpannen en overige producten voor het hellende dak.
De Monier® Masters die u op deze website kunt selecteren zijn aangesloten bij ofwel de Stichting Dakmeester ofwel bij de branchevereniging Het Hellende Dak. 

De Stichting Dakmeester
De Stichting Dakmeester is een samenwerkingsverband tussen producenten van dakmaterialen en een aantal dakdekkersbedrijven. De Stichting beoogt onder meer de kwaliteit van de uitvoeringspraktijk te bevorderen en opdrachtgevers zoveel mogelijk te ontzorgen.

Het Hellende Dak

Het Hellende Dak is een landelijk opererende vereniging voor dakdekkers hellende daken, waarbij zowel aandacht is voor het behartigen van sociaal economische belangen als voor de technische aspecten van het dekken van hellende daken.

Het lidmaatschap van deze organisaties biedt u de zekerheid dat de bedrijven betrouwbaar zijn.